668/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (868/79) 7 §:n 4 kohdan b, c ja e alakohta sekä lain liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin niistä ovat, 7 §:n 4 kohdan b alakohta 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (892/84) sekä verotaulukko osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1982, 13 päivänä huhtikuuta 1984, 21 päivänä joulukuuta 1984, 15 päivänä marraskuuta 1985 ja 20 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla laeilla (1015/82, 302/84, 892/84, 854/85 ja 1026/85), näin kuuluviksi:

7 §

Verottomia ovat:


4) seuraavat tuotteet valtioneuvoston tarkemmin määräämillä ehdoilla:


b) fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, jotka käytetään tullitariffin nimikkeeseen 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkeiden, nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytablettien tai nimikkeisiin 33.04–33.07 kuuluvien tuotteiden valmistukseen;

c) kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset, jotka käytetään paperi- ja muun puunjalostusteollisuuden ja liimateollisuuden tuotteiden sekä paperi- ja kartonkiteollisuudessa käytettävien vahadispersioiden, tullitariffin nimikkeeseen 21.06 kuuluvan leivänkiilteen, nimikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkeiden, nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytablettien, nimikkeisiin 32.08–32.10 ja 32.12 sekä 33.04–33.07 kuuluvien tuotteiden, nimikkeeseen 32.14 kuuluvan lattiantasoitteen, nimikkeeseen 38.23 kuuluvan ruosteenestomassan taikka makeisverosta annetussa laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;


e) tullitariffin nimikkeeseen 17.02 kuuluva laktoosi, joka käytetään nimikkeisiin 30.03 ja 30.04 kuuluvien lääkkeiden sekä nimikkeeseen 30.06 kuuluvien ehkäisytablettien valmistukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 22/87
Valtiovarainvaliok. miet. 15/87
Suuren valiok. miet. 17/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Liite

VEROTAULUKKO
Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Elintarviketuotteiden valmistevero mk/kg nettopainosta
02.10:stä Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho tai jauhe:
– kylmäsavuvalmisteet, vähintään 90 % lihaa sisältävät:
– – savustettu alle + 30° C:n lämpötilassa vähintään viiden vuorokauden ajan:
– – – sianlihasta valmistetut 1. 23,15
– – – muut 2. 40,34
– – muut:
– – – sianlihasta valmistetut 3. 15,86
– – – muut 4. 27,64
04.03:sta Kirnupiimä, viili, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito tai kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
– maustettuna tai hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävänä 5. 2,46
04.04:stä Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
– herajauhe:
– – demineralisoitu 6. 3,30
– – muu, valkuaispitoisuus vähintään 35 % 7. 2,75
– maitojauhe, josta laktoosi on hajotettu glukoosiksi ja galaktoosiksi 8. 10,57
11.07 Maltaat, myös paahdetut:
– ohramaltaat 9. 2,44
– muut 10. 2,41
16.01 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat ravintovalmisteet:
– kestomakkara:
– – sianlihasta valmistettu 11. 17,25
– – muu 12. 19,88
– keitetty leikkelemakkara, A-luokan ruokamakkara ja erikoisvalmisteet:
– – B-luokan keitetty leikkelemakkara 13. 9,17
– – muut:
– – – alle 70 % lihaa tai eläimenosia sisältävät 14. 10,11
– – – vähintään 70 mutta alle 90 % lihaa tai eläimenosia sisältävät 15. 11,72
– – – vähintään 90 % lihaa tai muita eläimenosia sisältävät:
– – – – sianlihasta valmistetut 16. 13,06
– – – – muut 17. 15,16
– muut:
– – naudanlihasta valmistettu makkara ilmatiiviisti suljetussa astiassa 18. 9,92
– – muut 19. 8,05
16.02 Muut valmisteet ja säilykkeet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä:
– lihasäilykkeet:
– – valmistukseen käytetty vähintään 80 g raakaa lihaa 100 g valmista tuotetta kohti:
– – – sian kinkusta 20. 28,94
– – – sian lavasta tai niskasta 21. 21,99
– – – naudan paistista 22. 33,89
– – – naudan tai etuselästä 23. 31,27
– – – muut:
– – – – siasta 24. 13,31
– – – – naudasta 25. 23,20
– – – – muut 26. 19,04
– – valmistukseen, käytetty vähintään 50 g raakaa lihaa 100 g valmista tuotetta kohti:
– – – siasta 27. 12,48
– – – naudasta 28. 16,50
– – valmistukseen käytetty vähintään 40 g raakaa lihaa 100 g valmista tuotetta kohti 29. 11,34
– muut:
– – kokolihavalmisteet, vähintään 85 % lihaa sisältävät:
– – – luuttomat:
– – – – kinkku, nahaton ja rasvaton, ilmatiiviisti suljetussa pakkauksessa 30. 28,94
– – – – muut sianlihasta valmistetut 31. 15,86
– – – – muut 32. 27,64
– – – muut 33. 14,47
– – muut:
– – – alle 20 % lihaa tai muita eläimenosia sisältävät 34. 3,44
– – – vähintään 20 mutta alle 40 % lihaa tai muita eläimenosia sisältävät:
– – – – maitorasvaa vähintään 3 % sisältävät 35. 8,85
– – – – muut 36. 6,85
– – – vähintään 40 mutta alle 60 % lihaa tai muita eläimenosia sisältävät:
– – – – maitorasvaa vähintään 3 % sisältävät 37. 14,67
– – – – muut 38. 9,13
– – – vähintään 60 % lihaa tai muita eläimenosia sisältävät:
– – – – maitorasvaa vähintään 3 % sisältävät 39. 13,81
– – – – muut 40. 10,43
16.04:stä Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet:
– kalaeinesvalmisteet ja niiden kaltaiset valmisteet 41. 1,03
– silli-, silakka- ja anjovisvalmisteet ja -säilykkeet:
– – maitorasvaa vähintään 1,5 mutta alle 8 % sisältävät 42. 2,34
– – maitorasvaa vähintään 8 mutta alle 15 % sisältävät 43. 3,56
– – maitorasvaa vähintään 15 % sisältävät 44. 5,40
– – muut:
– – – sokeripitoisuus vähintään 6 mutta alle 18 % 45. 0,64
– – – sokeripitoisuus vähintään 18 % 46. 1,11
– mätitahnat ja niiden kaltaiset valmisteet:
– – maitorasvaa vähintään 1,5 % sisältävät 47. 1,88
– – muut 48. 0,51
17.02:sta Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:
– laktoosi 49. 4,40
– fruktoosi, kemiallisesti puhdas, kuivapainon mukaan 50. 4,68
17.04 Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkosuklaa):
– fondant, tahnat, tahtaat ja niiden kaltaiset välivalmisteet:
– – vähintään 80 % lisättyä makeutusainetta sisältävät 51. 4,45
– – muut 52. 4,11
– lakritsi- ja arabikumivalmisteet 53. 3,75
– muut 54. 4,46
18.06 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet:
– kaakaojauhe, makeutettu 55. 3,41
– suklaa ja kaakaota sisältävät makeiset:
– – suklaapatukat, jotka sisältävät yli 15 % tärkkelyssiirappia kuiva-aineeksi laskettuna 56. 5,28
– – muut 57. 5,00
– jäätelö- ja vanukasjauhe sekä niiden kaltaiset valmisteet:
– – alle 1,5 % lisättyä rasvaa sisältävät 58. 10,11
– – vähintään 1,5 mutta alle 26 % lisättyä rasvaa sisältävät 59. 13,62
– – vähintään 26 % lisättyä rasvaa sisältävät 60. 16,44
– vanukkaat 61. 2,48
– kuorrutussuklaa, juoksevassa muodossa (ei kuitenkaan suklaa, joka käytetään vähintään 50 % suklaata sisältävien leipomatuotteiden valmistukseen) 62. 2,89
– kaakaomaitojuomajauhe 63. 6,61
– muut:
– – maitotuotteita sisältämättömät 64. 1,57
– – muut:
– – – alle 8 % lisättyä rasvaa sisältävät 65. 5,66
– – – vähintään 8 mutta alle 20 % lisättyä rasvaa sisältävät 66. 10,01
– – – vähintään 20 % lisättyä rasvaa sisältävät 67. 15,74
19.01 Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt ravintovalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaojauhetta tai joissa sitä on alle 50 % painosta; muualle kuulumattomat nimikkeiden 04.01–04.04 tuotteista tehdyt ravintovalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaojauhetta tai joissa sitä on alle 10 % painosta:
äidinmaidonkorvikkeet ja niiden puolivalmisteet:
– – puolivalmisteet 68. 6,62
– – muut 69. 13,29
– taikina 70. 4,92
– mallasuute ja mallasuutevalmisteet kuivapainon mukaan 71. 4,02
– jäätelö- ja vanukasjauhe sekä niiden kaltaiset valmisteet:
– – rasvattomat 72. 2,60
– – muut:
– – – alle 1,5 % lisättyä rasvaa sisältävät 73. 10,11
– – – vähintään 1,5 mutta alle 26 % lisättyä rasvaa sisältävät 74. 13,62
– – – vähintään 26 % lisättyä rasvaa sisältävät 75. 16,44
– kaakaomaitojuomajauhe 76. 6,61
– muut:
– – maitotuotteita sisältämättömät:
– – – vehnäjauhoa alle 40 % valmisteeseen käytetyistä jauhoista 77. 2,14
– – – muut 78. 3,61
maitotuotteita sisältävät:
– – – alle 1,5 % lisättyä rasvaa sisältävät 79. 3,66
– – – vähintään 1,5 mutta alle 12 % lisättyä rasvaa sisältävät:
– – – – alle 3 % maitorasvaa sisältävät 80. 6,05
– – – – muut 81. 7,51
– – – vähintään 12 % lisättyä rasvaa sisältävät:
– – – – alle 10 % maitorasvaa sisältävät 82. 6,35
– – – – muut 83. 10,78
19.02 Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:
– kypsentämättömät makaronivalmisteet ja couscous, joita ei ole täytetty eikä muutoinkaan valmistettu:
– – munaa sisältävät 84. 5,26
– – muut 85. 4,13
– muut:
– – munaa, lihaa tai muita eläimenosia sisältävät 86. 5,68
– – muut 87. 4,13
19.04:stä Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt ravintovalmisteet (esim. maissihiutaleet); esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä:
– tuotteet, jotka on valmistettu pääasiassa kaurasta, rukiista, vehnästä tai ohrasta 88. 2,91
19.05:stä Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet:
– ruisnäkkileipä 89. 2,99
– korput ja korppujauhot:
– – ruiskorput ja ruiskorppujauho 90. 2,72
– – muut:
– – – alle 3 % lisättyä rasvaa sisältävät 91. 4,27
– – – vähintään 3 mutta alle 10 % lisättyä rasvaa sisältävät 92. 4,56
– – – vähintään 10 % lisättyä rasvaa sisältävät 93. 6,14
– muu ruokaleipä:
– – ruisjauhoa vähintään 80 % valmisteeseen käytetyistä jauhoista sisältävät 94. 1,63
– – muut 95. 2,34
– vähintään 25 mutta alle 50 % suklaata sisältävät valmisteet (ei kuitenkaan tuotteet, joiden valmistukseen on käytetty valmisteverollista suklaata) 96. 6,18
– vähintään 50 % suklaata sisältävät valmisteet 97. 8,17
– muut:
– – keksit ja pikkuleivät:
– – – alle 15 % lisättyä rasvaa sisältävät 98. 5,32
– – – vähintään 15 mutta alle 25 % lisättyä rasvaa sisältävät 99. 6,70
– – – vähintään 25 % lisättyä rasvaa sisältävät 100. 7,05
– – vohvelit 101. 6,02
– – kakut (myös täytekakut) ja leivokset:
– – – alle 10 % lisättyä rasvaa sisältävät 102. 4,71
– – – vähintään 10 mutta alle 20 % lisättyä rasvaa sisältävät 103. 5,61
– – – vähintään 20 % lisättyä rasvaa sisältävät 104. 6,48
– – tanskalaiset wienerleivät 105. 5,30
– – pitkot ja pullat 106. 4,61
– –- kääretortut:
– – – lisättyä rasvaa sisältävät 107. 4,92
– – – muut 108. 3,46
– – lihaa tai muita eläimenosia sisältävät valmisteet 109. 7,24
– – muut leipomatuotteet:
– – – rasvassa kypsennetyt 110. 5,18
– – – muut:
– – – alle 5 % lisättyä rasvaa sisältävät 111. 3,80
– – – vähintään 5 mutta alle 20 % lisättyä rasvaa sisältävät 112. 4,61
– – – – vähintään 20 % lisättyä rasvaa sisältävät 113. 5,10
20.01:stä Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:
– lisättyä sokeria sisältävät:
– – pikkelsit ja salaatit 114. 0,85
– – muut (ei kuitenkaan maustekurkut) 115. 0,34
20.04:stä Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt:
– kasvispihvit, vähintään 5 % maitorasvaa sisältävät 116. 3,97
– perunasosevalmisteet ja muut perunasta valmistetut tuotteet 117. 6,61
20.05:stä Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät:
– kasvispihvit, vähintään 5 % maitorasvaa sisältävät 118. 3,97
– perunasosevalmisteet ja muut perunasta valmistetut tuotteet 119. 6,61
20.07:stä Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
– lisättyä sokeria sisältävät:
– – hillot 120. 2,34
– – muut 121. 2,04
20.08:sta Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:
– lisättyä sokeria sisältävät:
– – sokeripitoisuus vähintään 25 mutta alle 40 % 122. 1,28
– – sokeripitoisuus vähintään 40 % 123. 2,13
20.09:stä Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös viinirypälemehu) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
– lisättyä sokeria sisältävät:
– – sokeripitoisuus yli 20 mutta alle 60 % 124. 2,13
– – sokeripitoisuus vähintään 60 % 125. 2,77
21.03:sta Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:
– tomaattivalmisteet, lisättyä sokeria sisältävät 126. 0,77
– sinappi 127. 0,94
– majoneesi:
– – alle 60 % lisättyä rasvaa sisältävä 128. 3,36
– – muu 129. 4,66
– muut:
– – maitoa tai maitotuotteita sisältävät 130. 4,42
– – muut:
– – alle 20 % rasvaa sisältävät 131. 2,45
– – vähintään 20 % rasvaa sisältävät 132. 3,44
21.04 Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut ravintovalmisteseokset:
– keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten:
– – lihaa tai muita eläimenosia sisältävät:
– – – maitorasvaa vähintään 5 % sisältävät keitot 133. 6,69
– – – muut:
– – – – hernekeitto 134. 1,99
– – – – muut:
– – – – – alle 10 % lihaa tai muita eläimenosia sisältävät 135. 2,28
– – – – – vähintään 10 % lihaa tai muita eläimenosia sisältävät:
– – – – – – kuivakeittoainekset, vähintään 10 % kuivattua naudan lihaa sisältävät 136. 15,13
– – – – – – muut 137. 3,90
– – liha- ja kalaliemivalmisteet 138. 1,15
– – muut:
– – – maitotuotteita sisältävät:
– – – – alle 5 % maitorasvaa sisältävät 139. 3,13
– – – – vähintään 5 % maitorasvaa sisältävät 140. 6,97
– – – muut 141. 1,52
– homogenoidut ravintovalmisteseokset, enintään 250 g:n vähittäismyyntipakkauksissa:
– – lihaa tai muita eläimenosia sisältävät 142. 4,25
– – muut:
– – – maitorasvaa vähintään 5 % sisältävät 143. 2,43
– – – muut 144. 0,79
21.05:stä Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät:
– jäätelö 145. 6.85
21.06:sta Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet:
– alkoholia sisältämättömät tai enintään 0,5 t-% alkoholia sisältävät tuotteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:
– – kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 146. 3,83
– – muut, lisättyä sokeria sisältävät:
– – alle 40 % sokeria sisältävät 147. 1,49
– – – vähintään 40 % sokeria sisältävät 148. 2,34
– arabikumivalmisteet 149. 3,75
– karamellit, toffeet, pastillit, purukumit ja niihin rinnastettavat makeiset; kuvioiksi, palasiksi tai tangoiksi muodostettu marmelaati 150. 4,46
– makearasva 151. 6,24
– jäätelöjauhe, vanukasjauhe ja niiden kaltaiset valmisteet:
– – alle 1,5 % lisättyä rasvaa sisältävät 152. 10,11
– – vähintään 1,5 mutta alle 26 % lisättyä rasvaa sisältävät 153. 13,62
– – vähintään 26 % lisättyä rasvaa sisältävät 154. 16,44
– rasvaemulsiot ja niiden kaltaiset valmisteet, jollaisia käytetään leipomatuotteiden valmistukseen, myös jauhemaisessa tai muussa sellaisessa muodossa 155. 4,70
– kourrutteet, yleensä runsaasti kasviöljyä sisältävät 156. 1,39
– vanukkaat ja niiden kaltaiset valmisteet:
– – maitorasvaa alle 3 % sisältävät 157. 2,46
– – maitorasvaa vähintään 3 mutta alle 5 % sisältävät 158. 3,08
– – maitorasvaa vähintään 5 % sisältävät 159. 4,08
– einestuotteet ja niiden kaltaiset valmisteet:
– – lihaa tai muita eläimenosia sisältävät:
– – – maitorasvaa vähintään 5 % sisältävät 160. 5,26
– – – muut 161. 3,44
– – muut 162. 0,83
– korppujauhoon perustuvat seokset 163. 4,81
– muut kuin maitopohjaiset kemikalien ja ravintoaineiden tai muiden ravintoarvon omaavien aineiden seokset, jollaisia käytetään leipomatuotteiden valmistukseen 164. 1,51
– sairaalakäyttöön tarkoitetut nestemäiset letkuravintovalmisteet 165. 2,06
– muut:
– – maitojauhetta, herajauhetta, maitosokeria, maitorasvaa, kaseiinia tai kaseinaatteja sisältävät valmisteet (ei kuitenkaan juustofondue):
– – – maitorasvaa sisältämättömät ja alle 1,5 % maitorasvaa sisältävät 166. 8,80
– – – vähintään 1,5 mutta alle 18 % maitorasvaa sisältävät 167. 11,72
– – – vähintään 18 % maitorasvaa sisältävät 168. 14,87
22.02:sta Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 20.09 hedelmä- ja kasvismehut:
(alkoholipitoisuus enintään 0,5 t-%)
– alkoholiton olut 169. 0,29 mk/l
– maitoa tai maitorasvaa sisältävät 170. 1,27 mk/l
– muut, lisättyä sokeria sisältävät 171. 0,38 mk/l
22.03:sta Mallasjuomat:
– I veroluokan olut 172. 0,29 mk/l
– II veroluokan olut 173. 0,34 mk/l
– III veroluokan olut 174. 0,41 mk/l
– IV veroluokan olut 175. 0,49 mk/l
22.04:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypälemehu, muu kuin nimikkeeseen 20.09 kuuluva:
(alkoholipitoisuus yli 0,5 t- %)
– lisättyä sokeria sisältävät juomat, alkoholipitoisuus enintään 2,8 t-% 176. 0,38 mk/l
22.06:sta Muut käymistietä valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima):
– kuohuvat 177. 1,28 mk/l
– muut:
– – miedot viinit, siiderit ja simat, alkoholipitoisuus enintään 14 t-%:
– – – miedot viinit 178. 1,28 mk/l
– – – siiderit ja simat:
– – – – alkoholipitoisuus enintään 2,8 t-% 179. 0,53 mk/l
– – – – alkoholipitoisuus yli 2,8 t-% 180. 0,74 mk/l
– – väkevät viinit, aperitiiviviinit ja maustetut viinit, alkoholipitoisuus yli 14 t-% 181. 1,70 mk/l
22.08: sta Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus alle 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat; alkoholipi toiset valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:
– lisättyä sokeria sisältävät alkoholipitoiset (yli 0,5 t-%) valmisteet (ns. tiivistetyt ekstraktit) juomien valmistusta varten 182. 1,28 mk/l
– lisättyä sokeria sisältävät juomat, alkoholipitoisuus enintään 2,8 t-% 183. 0,38 mk/l
– muut:
– – munalikööri 184. 7,38 mk/l
– – kermalikööri 185. 5,26 mk/l
– – muut liköörit ja punssi 186. 1,70 mk/l
– – katkerot ja aperitiivit, joiden valmistukseen on käytetty sokeria:
– – – sokeria vähintään 100 mutta alle 200 g/l 187. 0,72 mk/l
– – – sokeria vähintään 200 g/l 188. 1,06 mk/l
23.09:stä Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa:
– lihaa tai muita eläimenosia sisältävät koiran- ja kissanruoat 189. 2,00
29.05:stä Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:
– mannitoli kuivapainon mukaan 190. 6,38
– sorbitoli kuivapainon mukaan 191. 5,11
35.01:stä Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannsiset; kaseiiniliimat:
– kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannsiset kuivapainon mukaan 192. 35,22
38.23:sta Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian a siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; kemian ja siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat:
– sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 29.05 kuuluva kuivapainon mukaan 193. 5,11

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.