658/1987

Annettu Naanalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki ulosottolain 5 luvun 49 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 5 luvun 49 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1925 annetussa laissa (168/25), näin kuuluvaksi:

5 luku

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta

49 §

Ostaja saa maksuvelvollisuutensa täytettyään ottaa kiinteistön haltuunsa. Tarvittaessa ulosottomiehen tulee antaa siihen virka-apua. Jollei velallisella ole muuta asuinpaikkaa tarjona, ulosottomiehen tulee osoittaa hänelle tarpeelliset huoneet, joissa velallinen saa myymisen jälkeen asua kolme kuukautta ja vielä seuraavan kuukauden ensimmäiseen arkipäivään. Ostajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus tai irtisanoa vuokramies, kun vuokraoikeutta ei ole myytäessä pysytetty voimassa, on säädetty erikseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Hallituksen esitys 127/84
Lakivaliok. miet. 2/86
Suuren valiok. miet. 35/86
Lakivaliok. miet. 2/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.