657/1987

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki asuntojen perusparantamisesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 20 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

20 §

Edellä 2 momentissa tarkoitettua, 3 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävän ja kunnan vuokralaiseksi hyväksymän henkilön asuntoa koskeva vuokrasuhde ei pääty huoneenvuokralain (653/87) 53§:ssä mainituilla perusteilla tapahtuneen irtisanomisen johdosta, ellei kysymyksessä ole mainitussa lainkohdassa tarkoitettu muu erittäin painava syy.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Hallituksen esitys 127/84
Lakivaliok. miet. 2/86
Suuren valiok. miet. 35/86
Lakivaliok. miet. 2/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.