656/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki asuntotuotantolain 15 e §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain 15 e §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81/82), näin kuuluvaksi:

15 e §

Huoneistoa, jota 1 momentin mukaan on käytettävä vuokra-asuntona, tai 2 momentissa tarkoitettua, kunnan lunastamaa asuntoa koskeva toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde ei pääty huoneenvuokralain (653/87) 53 §:ssä mainituilla perusteilla tapahtuneen irtisanomisen johdosta, ellei kysymyksessä ole mainitussa lainkohdassa tarkoitettu muu erittäin painava syy.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Hallituksen esitys 127/84
Lakivaliok. miet. 2/86
Suuren valiok. miet. 35/86
Lakivaliok. miet. 2/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.