652/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1987

Oikeusministeriön päätös tasavallan presidentin valitsemisesta annetussa laissa tarkoitettujen lomakkeiden kaavoista

Oikeusministeriö on tasavallan presidentin valitsemisesta 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetun lain (574/87) 13§:n 2 momentin ja 20§:n sekä kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain 106§:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (370/85), nojalla päättänyt:

1 §

Täten vahvistetaan kaava sitä korttia varten, joka hallitusmuodon 23§:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöryhmän on ryhmään kuuluvasta vaalioikeutetusta liitettävä asettamaansa presidenttiehdokasta koskevaan ilmoitukseen (kannattajakortti).

Kannattajakortin kaava on tämän päätöksen liitteenä.

2 §

Täten vahvistetaan kaavat seuraaville lomakkeille, joita voidaan käyttää asetettaessa ehdokkaita tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleihin:

1) hakemus puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta;

2) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi;

3) puolueen valitsijamiesehdokkaan suostumus ja vakuutus;

4) ilmoitus puolueiden vaaliliitosta;

5) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja lisälehtineen;

6) hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta;

7) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi;

8) valitsijayhdistyksen valitsijamiesehdokkaan suostumus ja vakuutus;

9) presidenttiehdokkaan suostumus valitsijayhdistyksen valitsijamiesehdokkaalle; sekä

10) ilmoitus valitsijayhdistysten yhteislistasta.

Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen liitteinä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1987.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden valtiollisissa vaaleissa käytettävien lomakkeiden kaavoista 20 päivänä toukokuuta 1986 annettu oikeusministeriön päätös (374/86).

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1987

Osastopäällikkö, hallitusneuvos
Heikki Jaatinen

Hallitusneuvos
Heimo Taponen

Kannattajakortti Hakemus puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi Suostumus ja vakuutus, puolueen valitsijamiesehdokas Ilmoitus puolueiden vaaliliitosta Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja Hakemus ehdokaslistan julkaisemisesta Ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi Suostumus ja vakuutus, valitsijayhdistyksen valitsijamiesehdokas Ilmoitus valitsijayhdistyksen yhteislistasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.