650/1987

Annettu Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 1987

Valtioneuvoston päätös maksuttoman koulukuljetuksen järjestämisestä ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten suorittamisesta ammatillisten oppilaitosten oppilaille annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 3§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä muuttanut maksuttoman koulukuljetuksen järjestämisestä ja koulumatkasta aiheutuvien kustannusten suorittamisesta ammatillisten oppilaitosten oppilaille 4 päivänä joulukuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (970/85) 2§:n ja 3§:n 2 momentin näin kuuluviksi:

2 §

Päivittäiseen koulumatkaan käytettävä aika ei saa tätä päätöstä sovellettaessa muodostua kolmea tuntia pidemmäksi paitsi silloin, kun koulukuljetuksessa käytetään peruskoulun tai lukion kuljetusjärjestelyjä.

3 §

Maksuttomasta päivittäisestä koulukuljetuksesta tai koulumatkasta aiheutuvat kustannukset saavat olla etua saavaa oppilasta kohti enintään yleisten kulkuneuvojen vahvistettujen henkilötaksojen mukaiset, vähennettynä säännöllisesti toistuvista matkoista annettavalla alennuksella. Siinä tapauksessa, että oppilas joutuu yleisten liikenneyhteyksien puuttumisen takia käyttämään muita kulkuvälineitä, tästä aiheutuvat kustannukset korvataan oppilasta kohti enintään edellä mainittuun enimmäismäärään saakka. Milloin yleisten liikenneyhteyksien käyttäminen odotusajoista tai muista erityisistä syistä osoittautuu kohtuuttoman hankalaksi, voidaan koulumatkoista aiheutuvat kustannukset korvata oppilasta kohti myös edellä mainittuun enimmäismäärään saakka.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 1987

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.