648/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 5 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (967/85) 1§:ään uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 3 a§ seuraavasti:

1 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain 4, 5 ja 7§:n säännöksiä sovelletaan metsä- ja puutalousoppilaitoksessa järjestettävässä metsätyöntekijäin lyhytkestoisessa lisäkoulutuksessa ja metsänomistajille tarkoitetussa metsätaloustuottajakoulutuksessa, ellei oppilas saa vastaavaa etua muualta.

3 a §

Metsä- ja puutalousoppilaitoksen on järjestettävä yleisjakson sekä koulu- ja opistoasteen koulutuksessa olevalle oppilaalle jokaisena työpäivänä riittävä maksuton ruokailu, johon kuuluu päivittäisen kouluaterian lisäksi aamiainen ja päivällinen.

Maatalousalan oppilaitoksen on järjestettävä 1 momentissa tarkoitettu ruokailu maatilatalouden ja puutarhatalouden yleisjakson ja kouluasteen koulutuksessa olevalle oppilaalle.

Mikäli 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa samoin kuin koti- ja laitostalousoppilaitoksessa sekä hotelli- ja ravintolaoppilaitoksessa yleisjakson ja kouluasteen koulutuksessa oleva oppilas joutuu opetussuunnitelman mukaisen työnopetuksen tai työharjoittelun taikka muun hyväksyttävän syyn vuoksi olemaan oppilaitoksessa myös viikonlopun aikana, on oppilaitoksen järjestettävä hänelle tällöin riittävä ruokailu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.