644/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Asetus Romanian kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Romaniasta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3§:n nojalla:

1 §

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1987 Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tehty eräiden tekstiilituotteiden Romaniasta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskeva sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 10 päivänä huhtikuuta 1987 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 22 päivänä kesäkuuta 1987, on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata 1 §:ssä tarkoitetun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia ja tarvittaessa kieltää sopimuksen I liitteessä mainitun rajan ylittävän tavaraerän tuonti sopimuksen 4 kappaleen mukaisesti.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1987.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 41/87)

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.