640/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään steinerpedagogisista erityiskouluista 12 päivänä joulukuuta 1986 annettuun lakiin (932/86) uusi näin kuuluva 5 a§:

5 a §

Steinerpedagogisen erityiskoulun palveluksessa olleelle henkilölle, joka täyttää asetuksella säädetyt ehdot ja jonka palkkaukseen koululla on oikeus saada 3§:n 1 momentissa tarkoitettua valtionavustusta, suoritetaan valtion varoista eläkettä ja hänen jälkeensä perhe-eläkettä, hautausapua ja hautauskustannusten korvausta siten kuin asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Hallituksen esitys 24/87
Sosiaalivaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 21/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.