637/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67§:ssä säädetyllä tavalla,

kumotaan Suomen Hallitusmuodon 88§:n 1 momentti ja

muutetaan 87§:n 4 kohta, 89§:n 1 momentti ja 90§:n 1 momentti, näistä 89:n 1 momentti ja90 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä lokakuuta 1986 annetussa laissa (754/86),näin kuuluviksi:

87 §

Presidentti nimittää:


4) hovioikeuksien jäsenet, käräjäoikeuksien laamannit ja käräjätuomarit sekä yliopiston ja teknillisen korkeakoulun professorit;


89 §

Hovioikeuksien jäsenten, käräjäoikeuksien laamannien ja käräjätuomareiden sekä korkeakoulujen professorien virat on, jollei 90 §:ssä toisin säädetä, viran oltua haettavaksi julistettuna täytettävä virkaehdotuksen nojalla, johon se viranomainen, jolta virkaa on haettu, panee hakijoista kolme vahvistettujen perusteiden mukaan ansiokkainta. Hovioikeuksien jäseniä sekä käräjäoikeuksien laamanneja ja käräjätuomareita koskevasta virkaehdotuksesta on korkeimman oikeuden annettava lausuntonsa.


90 §

Siitä, missä järjestyksessä korkeakoulujen, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan virat, erillisen maistraatin pormestarin ja neuvosmiesten virat sekä Suomen Pankin virat on täytettävä, on voimassa erityisiä säännöksiä.Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Tällä lailla kumotaan porvaristolla ja kaupungeilla 23 päivänä helmikuuta 1789 annetun kuninkaallisen vakuutuksen nojalla tai muuten erioikeutena voimassa oleva oikeus ehdottaa raastuvanoikeuksien ja niiden yhteydessä toimivien maistraattien pormestarit ja valita raastuvanoikeuksien ja niiden yhteydessä toimivien maistraattien neuvosmiehet.

Hallituksen esitys 29/86
Lakivaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 250/86
Lakivaliok. miet. 1/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.