619/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Asetus kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan kauppatieteellisistä tutkinnoista 13 päivänä toukokuuta 1977 annetun asetuksen (402/77) 2§:n 1, 3 ja 4 momentit, 4§:n 1 momentti, 5§:n 2 momentti, 6 §, 11§:n ja 12§:n 1 momentit, niistä 5 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa asetuksessa (581/80), näin kuuluviksi:

2 §

Ekonomin tutkintoon johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään yhtenä tai useampana koulutusohjelmana.


Ekonomin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat suuntautuvat lähinnä seuraaville yritysten, laitosten ja järjestöjen ammatillisille tehtäväalueille:

1) taloushallinto;

2) johtaminen ja organisaatio;

3) markkinointi; sekä

4) yhteiskunnallis-taloudelliset tehtävät.

Ekonomin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat määrätään tutkintosäännössä.

4 §

Ekonomin tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan tulee saavuttaa yleinen valmius itsenäisesti ja luovasti hoitaa taloudellista ja liikkeenjohdollista asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä. Samalla opiskelijan tulee saavuttaa valmius jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun.


5 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Yleisopintojen laajuus on vähintään 15 opintoviikkoa.


6 §

Yleisopintojen tavoitteena on:

1) antaa yleiskuva yhteiskunnan rakenteesta ja sen taloudellisen toiminnan perusteista;

2) antaa yleiskuva eri talousyksiköiden toiminnasta;

3) antaa yleiskuva taloudellisten ilmiöiden tutkimisessa käytettävien menetelmien perusteista; sekä

4) kehittää valmiuksia viestintään ja kansainvälisiin yhteyksiin.

11 §

Opinnot sekä niihin kuuluva opetus suunnitellaan ja järjestetään opintojaksoina. Opintojaksot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Vapaasti valittavien opintojaksojen kokonaislaajuus koulutusohjelmassa on enintään 20 opintoviikkoa.


12 §

Koulutusohjelmaan voidaan suunnitella ja järjestää tutkintosäännössä määrättyjä suuntautumisvaihtoehtoja, joissa osa aine- ja syventävistä opinnoista suuntautuu koulutusohjelman johonkin osa-alueeseen. Aineopinnoista vähintään 40 opintoviikkoa on kuitenkin koulutusohjelman kaikille opiskelijoille yhteisiä.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.