616/1987

Annettu Naantalissa 26 päivänä kesäkuuta 1987

Laki patoturvallisuuslain 16§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetun patoturvallisuuslain (413/84) 16§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

16 §

Jos pato on otettu käyttöön ennen 1 päivää elokuuta 1984, on 6 ja 7§:ssä tarkoitettu tarkkailuohjelma toimitettava hyväksyttäväksi vuoden 1988 loppuun mennessä. Erityisen painavasta syystä voi viranomainen, jolle kyseisen padon tarkkailuohjelman hyväksyminen 7§:n 1 momentin nojalla kuuluu, myöntää tähän määräaikaan pidennystä. Edellä 9§:ssä tarkoitetut padon omistajan tai haltijan selvitykset ja toimenpidesuunnitelmat on tällöin laadittava niin pian kuin se olosuhteisiin katsoen on mahdollista.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1987.

Hallituksen esitys 5/87
Ulkoasianvaliok. miet. 1/87
Suuren valoik. miet. 6/87

Helsingissäa 23 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.