566/1987

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (501/78) 8 §:n 2 momentin 8 kohta sekä 11 §:n 1 momentin 4 kohta näin kuuluviksi:

8 §

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:


8) laitoksen ylimpien toimihenkilöiden ja laitoksen eri toimintayksiköiden päälliköiden toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista sekä sellaisten toimihenkilöiden toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista, joilta sen mukaan kuin työjärjestyksessä on määrätty, edellytetään korkeakoulun loppututkintoa ja joiden työsuhde solmitaan toistaiseksi tai yli vuoden ajaksi;


11 §

Pääjohtajan tehtävänä on:


4) ottaa toimeen ja siitä vapauttaa muut kuin 8§:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitetut toimihenkilöt; sellaisen toimihenkilön ottaminen ja vapauttaminen, jolta ei vaadita korkeakoulututkintoa, voidaan kuitenkin työjärjestyksellä siirtää laitoksen muulle toimihenkilölle;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.