546/1987

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 5 päivänä tammikuuta 1979 liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen (9/79) 1 § ja

muutetaan asetuksen 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

3 §

Liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun lain (570/78), jäljempänä liikennetarvikelaki, 3 §:ssä tarkoitetun selosteen voi antaa erillisenä taikka kiinnittää, leimata tai muutoin merkitä liikennetarvikkeeseen tahi sen pakkaukseen taikka tarvikkeen ostajalle tai muulle saajalle annettavaan kauppalaskuun tai muuhun toimituskirjaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1987.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.