527/1987

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1987

Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain 25§:n nojalla, sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87):

1 §

Työttömyysturvalain 14§:n 1 momentissa mainitun 190 markan tulorajan sijasta sovelletaan 220 markkaa, 3 momentissa mainitun 3 500 markan tulorajan sijasta sovelletaan 4 030 markkaa ja 4 momentissa mainitun 400 markan tulorajan sijasta sovelletaan 460 markkaa.

2 §

Työttömyysturvalain 19§:n 1 momentissa mainitun 400 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 460 markkaa.

3 §

Työttömyysturvalain 21 §:n 2 momentissa mainitun 400 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 460 markkaa.

4 §

Työttömyysturvalain 22 §:ssä mainitun peruspäivärahan täyden määrän, 70 markan sijasta sovelletaan 81 markkaa.

5 §

Työttömyysturvalain 24 §:ssä mainitun lapsikorotuksen 15 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 17 markkaa, 22 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 25 markkaa ja 28 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 32 markkaa.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987 ja sitä sovelletaan etuuksiin, jotka kohdistuvat aikaan asetuksen voimaantulosta alkaen.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyysturvaetuuksien korottamisesta 6 päivänä kesäkuuta 1986 annettu asetus (430/86) ja eräiden työttömyysturvaetuuksien korottamisesta 6 päivänä maaliskuuta 1987 annettu asetus (256/87).

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.