502/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus ammatillisista erikoisoppilaitoksista

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) nojalla:

1 §

Ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa annetaan pääasiassa ammatillista lisäkoulutusta taikka oppilaitoksen ylläpitäjän tai sen jäsenyhteisön toiminnan harjoittamiseksi tarvittavaa koulutusta.

Oppilaitoksessa voidaan järjestää myös palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa.

Ammatillisia erikoisoppilaitoksia ovat valtioneuvoston sellaisiksi määräämät:

1)ammattioppilaitokset;

2)hotelli- ja ravintolaoppilaitokset; sekä

3)kauppaoppilaitokset.

2 §

Ammatillisesta erikoisoppilaitoksesta on jäljempänä säädetyin poikkeuksin soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta oppilaitoksesta on ammattioppilaitoksista annetussa asetuksessa (491/87), hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetussa asetuksessa (492/87) sekä kauppaoppilaitoksista annetussa asetuksessa (493/87) säädetty.

3 §

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen toiminnan muuttamista ja opetusryhmien muodostamista koskevissa asioissa käyttää 2§:ssä mainituissa asetuksissa lääninhallitukselle säädettyä toimivaltaa ammattikasvatushallitus.

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen johtosäännön hyväksyy johtokunta ja vahvistaa ammattikasvatushallitus.

4 §

Koulumuotoisena annettavan lisäkoulutuksen opetussuunnitelmat hyväksyy ammattikasvatushallituksen määräämien yleisten perusteiden mukaisesti johtokunta.

Muun lisäkoulutuksen ja koulutustoiminnan opetussuunnitelmista päättää johtokunta.

5 §

Ammatillisen erikoisoppilaitoksen rehtorin ja opettajien kelpoisuusehdoista päättää tarvittaessa opetusministeriö.

Rehtorin ja opettajien opetus- ja työvelvollisuudesta päättää tarvittaessa opetusministeriö.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettu koulutus on saatettava loppuun sille hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.