490/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 1 ja 2 momentti ja 5 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti 15 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa (868/85) ja 2 §:n 2 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (626/85), näin kuuluviksi:

2 §

Tätä lakia sovelletaan kunnallisiin, yksityisiin ja valtion ammatillisiin oppilaitoksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) 1 §:n 1 momentissa.

Tätä lakia ei sovelleta ammatillisiin erikoisoppilaitoksiin. Myöskään ammatillista peruskoulutusta antavan oppilaitoksen järjestämään kurssitoimintaan tätä lakia ei sovelleta, ellei asetuksella toisin säädetä.


5 §

Ammatillisen oppilaitoksen on järjestettävä oppilaalle jokaisena työpäivänä riittävä maksuton kouluateria. Oppilaitoksen velvollisuudesta muun maksuttoman ruokailun järjestämiseen säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Hallituksen esitys 15/86
Lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 234/86

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.