479/1987

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1987

Valtioneuvoston päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 4§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä muuttanut myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta 30 päivänä joulukuuta 1986 annetun valtioneuvoston päätöksen (1034/86) 1 ja 4§:n näin kuuluviksi:

1 §

Myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnat ja tavoitehinnat ovat:

vähimmäishinta mk/kg tavoitehinta mk/kg
1) kulutussilakka, joka täyttää luokittelua, käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset
-1.1.31.12.1987 2,60 2,60
2) teollisuussilakka ja kilohaili, jotka täyttävät luokittelua, käsittelyä ja laatua koskevat vaatimukset
-1.1.-31.12.1987 2,15 2,60
3) rehusilakka 9.5.-31.7.1987
-Merikarvialla ja siitä pohjoiseen 0,60 0,95
-muualla 0,55 0,90
4 §

Teollisuussilakasta ja kilohailista hintatukeen oikeutetulle hakijalle maksettava hintatuen enimmäismäärä ajalta 1.1.-31.7.1987 on 18 000 markkaa. Kolmannelta hakemuskaudelta voidaan teollisuussilakasta ja kilohailista lisäksi maksaa hintatukea ilman ennalta määriteltyä enimmäismäärää.

Rehusilakasta hintatukeen oikeutetulle hakijalle maksettava hintatuen enimmäismäärä ajalta 9.5.-31.7.1987 on 12 000 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1987

Ministeri
Ole Norrback

Vt. toimistopäällikkö
Kari Airaksinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.