470/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus korvauksen suorittamisesta toisesta pohjoismaasta Suomen tuomioistuimeen kutsutulle henkilölle annetun asetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan korvauksen suorittamisesta toisesta pohjoismaasta Suomen tuomioistuimeen kutsutulle henkilölle 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (446/75) 3 ja 5§, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä syyskuuta 1982 annetussa asetuksessa (715/82), näin kuuluviksi:

3 §

Päiväraha maksetaan valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 5§:ssä säädetyllä tavalla. Päiväraha matkavuorokaudelta on valtion virkaehtosopimuksen mukaisen kokopäivärahan suuruinen, jos matka sen aikana kestää enintään 8 tuntia, ja kokopäiväraha 2,5-kertaisena, jos matka matkavuorokauden aikana kestää yli 8 tuntia.

5 §

Taloudellisesta menetyksestä suoritetaan korvaus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 8§:n mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.