462/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Laki säteilysuojauslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä huhtikuuta 1957 annetun säteilysuojauslain (174/57) 11 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 11 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi:

11 §

Radioaktiivinen aine tai tuote, joka on takavarikoitu sen vuoksi, että on ollut perusteita otaksua tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä rikotun, on säilytettävä omistajan tai haltijan kustannuksella viranomaisten sinetöimänä tai muuten merkitsemänä varmassa paikassa. Jos aine tai tuote on 4 §:n 2 momentissa säädetyssä järjestyksessä toimitetussa arvioimisessa todettu käyttöarvoa vailla olevaksi, voi valvontaviranomainen määrätä, että aine tai tuote on sen omistajan tai haltijan kustannuksella sopivalla tavalla tehtävä vaarattomaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 14/85
Lakivaliok. miet. 9/86
Suuren valiok. miet. 230/86

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.