436/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen 2 ja 19 d §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan tuomiokuntain hoidosta 7 päivänä toukokuuta 1943 annetun asetuksen (394/43) 2 §:n 2 momentti ja 19 d §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1971 annetussa asetuksessa (1004/71) sekä 19 d §:n 2 momentti muutettuna viimeksimainitulla asetuksella ja 29 päivänä marraskuuta 1985 annetulla asetuksella (911/85), näin kuuluviksi:

2 §

Kihlakunnantuomari saa määrätä toimessaan kuusi kuukautta olleen 23 vuotta täyttäneen notaarin omalla vastuullaan:

1) käsittelemään lainhuudatus-, kiinnitys-, rangaistusmääräys- ja maksamismääräysasioita sekä antamaan rasitustodistuksia, milloin käsittelemättä olevien asioiden määrä sitä vaatii; sekä

2) tarkastamaan ja rekisteröimään perukirjoja, antamaan avioliittokuulutuksia ja haasteita muissakin kuin 1 momentissa mainitun lain 6§:ssä tarkoitetuissa tapauksissa sekä suorittamaan muita sanotussa lainkohdassa tarkoitettuja tuomarintehtäviä niiden kiireellisyydestä riippumatta; ja

3) toimimaan kihlakunnanoikeuden puheenjohtajana käsiteltäessä hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetussa laissa (307/86) tarkoitettuja asioita tuomiokunnan kansliassa.

19 d §

Varatuomarin arvonimen saa, jollei erityistä syytä epäämiseen ole, henkilö, joka on:

1) toiminut kihlakunnanoikeuden puheenjohtajana istunnossa 20 päivää ja hoitanut kihlakunnantuomarin tai käräjätuomarin virkaa vähintään kolme viikkoa; tai

2) toiminut kihlakunnanoikeuden puheenjohtajana istunnossa 10 päivää ja ollut kanslianotaarina tai notaarina yhteensä vähintään yhden vuoden.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.