432/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus ulkoasiainhallinnon maksuperusteasetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä muutetaan 15 päivänä huhtikuuta 1985 annetun ulkoasiainhallinnon maksuperusteasetuksen (302/85) 5 §, 6 § ja 7 § näin kuuluviksi:

5 §

Ulkomailla oleva jäämistö:

1) jäämistön selvittämisestä, vastaanottamisesta ja tilittämisestä perillisille tapauksissa, jolloin ulkoasiainministeriö on hankkinut, laatinut ja kääntänyt tarvittavat asiakirjat peritään 5 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 400 markkaa ja enintään 35 000 markkaa;

2) jäämistön selvittämisestä, vastaanottamisesta ja tilittämisestä perillisille peritään 2 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 250 markkaa ja enintään 25 000 markkaa; sekä

3) jäämistöasioissa avustamisesta peritään 300 markkaa.

Jos kunniakonsuli on osallistunut edellämainittuihin tehtäviin, voi edustusto määrätä maksettavaksi hänelle palkkiona korkeintaan puolet 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetystä maksusta.

6 §

Vienninedistämiseen liittyvät palvelut:

1) toimeksiannoista, joiden tuottamiseen käytetään 4-24 tuntia peritään 800 markkaa;

2) toimeksiannoista, joiden tuottamiseen käytetään yli 24 tuntia peritään jokaiselta alkavalta 24 tunnin jaksolta 800 markkaa; sekä

3) teknisestä avustamisesta, kuten tulkkauksesta, käännöstyöstä ja puhtaaksikirjoituksesta peritään 200 markkaa tunnilta.

Edustuston kokoustilan, näyttelytilan tai edustustilan luovuttamisesta käyttöön peritään 200 markkaa kerralta tai päivältä.

Edustuston toimistotilan luovuttamisesta käyttöön peritään 200 markkaa päivältä; viikon ylittävästä toimistotilan käytöstä peritään maksu, jonka suuruuden laskee ja määrää ulkoasiainministeriö tilan käytöstä aiheutuvien valtion maksuperustelain (980/73) mukaisten kokonaiskustannusten perusteella.

Yleinen vienninedistäminen, kuten paikalliset tiedustelut ja selvitykset, projektiseuranta ja kampanjatoiminta on maksutonta.

7 §

Muut palvelut:

Muista toimeksiantoon perustuvista palveluista perittävän maksun suuruuden laskee ja määrää ulkoasiainministeriö tai edustusto kunkin palvelun tuottamiseen käytetyn ajan perusteella siten, että maksu palvelun tuottamiseen käytetystä puolen tunnin tarkkuudella ylöspäin pyöristetystä ajasta on 250 markkaa tunnilta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.