422/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä eräille kunnille perusparannuslainan myöntämistä koskevissa asioissa

Ympäristöministeriö on asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain 12§:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (21/85), asian oltua valmistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, päättänyt:

1 §

Asuntohallituksen toimivalta asuntojen perusparantamisesta annetun lain 12§:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa perusparannuslainan myöntämistä koskevissa asioissa siirretään seuraaville kunnille:

Uudenmaan läänissä Helsingin ja Espoon kaupungeille;

Turun ja Porin läänissä Turun, Naantalin, Rauman ja Uudenkaupungin kaupungeille;

Hämeen läänissä Lempäälän kunnalle;

Pohjois-Karjalan läänissä Joensuun kaupungille;

Kuopion läänissä Kuopion kaupungille;

Oulun läänissä Oulun kaupungille; sekä

Lapin läänissä Kemin kaupungille.

2 §

Asuntohallitus vahvistaa asuntojen perusparantamisesta annetun lain 6§:n 1 momentissa tarkoitetut perusparannuskustannusten määräytymisperusteet.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Päätöstä sovelletaan myös niihin vuoden 1988 lainoihin osoitetusta määrärahasta rahoitettaviin lainahakemuksiin, jotka on pantu vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Apulaisosastopäällikkö
Hannu Junkkari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.