414/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen 40§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1929 annetun asetuksen (368/29) 40§, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä tammikuuta 1972 annetulla asetuksella (43/72) ja 11 päivänä toukokuuta 1979 annetulla asetuksella (463/79), näin kuuluvaksi:

40 §

Kuuluttamisesta ja vihkimisestä siviiliavioliittoon ja siviiliviranomaisen antamista todistuksista ei peritä maksuja.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle papille tulevasta palkkiosta ja lunastuksesta on erikseen säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.