403/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (948/78) 3 §:n 3 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 28 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

3 §

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavat elokuvataiteen koulutusohjelma, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma, kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma, lavastustaiteen koulutusohjelma, sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma, tekstiilitaiteen koulutusohjelma, teollisen muotoilun koulutusohjelma, vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma sekä valokuvataiteen koulutusohjelma.

7 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka ajoitetaan siten, että ne ovat tarpeellisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Yleisopintojen laajuus on 20-40 opintoviikkoa, aineopintojen 100-120 opintoviikkoa ja syventävien opintojen vähintään 40 opintoviikkoa. Yleisopinnoista vähintään 15 opintoviikkoa on kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisiä.


28 §

Tutkintosäännön hyväksyy korkeakoulu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.