390/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus telepäätelaitteiden tyyppihyväksyntää koskevista päätöksistä sekä tyyppihyväksyntään liittyvistä mittauksista ja tarkastuksista suoritettavista maksuista

Liikenneministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n sekä posti- ja lennätinlaitoksen talouden hoidon yleisistä perusteista 24 päivänä marraskuuta 1950 annetun lain (565/50) 3 ja 8§:n nojalla:

1 §

Se viranomainen, jolle liikenneministeriö on teletoimintalain (183/87) 21§:n 2 momentin nojalla antanut telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän tehtäväksi, perii tyyppihyväksyntää koskevasta päätöksestä 625 markkaa.

2 §

Se valtion telelaitos tai valtion telealan tutkimuslaitos, jonka liikenneministeriö on hyväksynyt 1§:ssä tarkoitetun viranomaisen apuna suorittamaan telepäätelaitteiden tyyppihyväksyntään liittyviä mittauksia ja tarkastuksia, perii kultakin tehtävään käytetyltä työtunnilta 225 markkaa.

3 §

Edellä 2§:ssä tarkoitetusta maksusta voidaan periä ennakko- tai osamaksuja. Maksu on suoritettava kokonaisuudessaan viimeistään mittauksen ja tarkastuksen tultua suoritetuksi.

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

4 §

Maksu saadaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa liikenneministeriö.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987. Sitä sovelletaan voimaantulopäivänä ja sen jälkeen annettaviin 1§:ssä tarkoitettuihin päätöksiin sekä sanottuna päivänä ja sen jälkeen suoritettaviin 2§:ssä tarkoitettuihin mittauksiin ja tarkastuksiin.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.