378/1987

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta

Maa- ja metsätalousministeriö on 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n nimikkeen Karttajäljennös tai -ote kohdalla olevan säännöksen nojalla, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), päättänyt:

1 §

Maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin ja maanmittaustoimiston säilyttämistään toimituskartoista, rekisterikartoista, kaavojen pohjakartoista ja kaavakartoista antamat karttajäljennökset ja -otteet on kultakin karttalehdeltä varustettava leimalla seuraavin markkamäärin:

1.Käsin piirtämällä valmistetun karttajäljennöksen tai -otteen leimavero on 50 markkaa lisättynä 25 markalla kultakin täydeltä neliödesimetriltä, kuitenkin enintään 1 600 markkaa.

2.Mekaanisesti valmistettu karttajäljennös tai -ote

 
                                  Koko enintään 
                            A 4   A 3   A 2   A 1   A 0 
                             mk   mk    mk    mk    mk 
Diatsokopio
 paperille                      20    21    23    27    37 
polyesterimuoville
 paksuus enintään
 0,07 mm                      40    49    66    101    121 
paksuus enintään
 0,10 mm                      44    55    80    129    187 
 Siirtokopio
 paperille                      56    67    91     -      - 
polyesterimuoville              59    76   105   164      - 
Valokuva- ja wash-off kopio
 polyesterimuoville              83    105   137    185    330 
Sähköstaattinen kopio
 paperille                      19     25    -      -      - 

Muulle pohjalle tai muulla tavalla valmistetun karttajäljennöksen tai -otteen leimavero on 50 markkaa.

2 §

Tarkempia ohjeita päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maanmittaushallitus.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Tällä päätöksellä kumotaan eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta 9 päivänä toukokuuta 1985 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (390/85).

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Ylitarkastaja
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.