333/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetun opintotukiasetuksen (287/72) 5§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa asetuksessa (322/86), ja 20§:n 2 momentti, sekä

lisätään 20 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Hakijan vanhempien tulot ja varallisuus otetaan huomioon, jos hakija on perheetön ja jos hän:

1) asuu opintovuoden aikana vanhempiensa tai ottovanhempiensa taikka jonkun näistä luona eikä ole ennen opintovuoden alkua täyttänyt 24 vuotta; tai

2) asuu muualla eikä ole ennen opintovuoden alkua täyttänyt opintolainan valtiontakausta ja korkotukea myönnettäessä 18 vuotta, opintorahan perusosaa myönnettäessä 20 vuotta ja opintorahan asumislisää myönnettäessä 19 vuotta.


20 §

Milloin lainansaaja on kuollut, luottolaitos voi vaatia opintolainan maksamista valtion opintotukikeskukselta. Opintolaina katsotaan kokonaisuudessaan erääntyneeksi, kun maksuvaatimus on esitetty valtion opintotukikeskukselle. Maksuvaatimukseen on liitettävä lainansaajasta sellainen virkatodistus, josta ilmenee kuolinpäivä.


Valtion opintotukikeskus voi myöntää opintotukilain 6§:n 3 momentissa tarkoitetun vapautuksen velvollisuudesta korvata valtion takaussaatava joko omasta aloitteestaan tai hakemuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.