295/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus alkoholijuomista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan alkoholijuomista 29 päivänä marraskuuta 1968 annetun asetuksen (644/68) 14§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa asetuksessa (461/79),

muutetaan 1§:n 1 momentti, 34§, 37§ ja 40§:n 2 momentti, sekä

lisätään 40§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Tämän asetuksen säännökset koskevat alkoholilain 1§:ssä tarkoitettua alkoholijuomaa, eivät kuitenkaan mainitun pykälän 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua keskiolutta, josta on säädetty erikseen.


34 §

Kun alkoholiyhtiö myy alkoholijuomia alkoholilain 57§:n 2 momentin 4-5 kohdassa tarkoitetuille ostajille tai 27§:n 2 momentissa tarkoitettu laivakauppias edelleen ulkomaan liikenteessä olevalle alukselle, aluksen haltijalle tai toiselle alkoholilain 27§:n 2 momentissa tarkoitetulle laivakauppiaalle, tulee vastaanottajan viipymättä toimittaa myyjälle asianomaisen tulliviranomaisen vahvistama ilmoitus siitä, että myyty alkoholijuoma on otettu tullivarastoon tai tullin valvonnassa siirretty ulkomaan liikenteessä olevaan alukseen.

37 §

Laivakauppiaalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus alkoholilain nojalla muonitustarkoituksiin hankkimansa ja myymänsä alkoholijuoman toimittamisesta alkoholilain 58§:ssä tarkoitetuille ostajille.

40 §

Alkoholijuoman valmistajan ja anniskeluoikeuden haltijan sekä alkoholilain 57§:n 2 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun ostajan on sen mukaan kuin alkoholiyhtiö määrää, pidettävä kirjaa ja toimitettava siitä alkoholiyhtiölle otteita sekä vaadittaessa annettava yhtiölle muitakin valvontaa ja tilastoja varten tarvittavia tietoja.

Alkoholilain 57§:n 2 momentin 4-5 kohdassa tarkoitetun laivakauppiaan ja aluksen haltijan on pidettävä kirjaa muonitusvarastoon tulevista ja sieltä lähtevistä alkoholijuomista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.