289/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Laki eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista annetun lain 1 ja 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetun lain 2§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (981/73), ja

muutetaan 1§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (871/84), näin kuuluvaksi:

1 §

Maa- ja vesioikeuksien, julkisten kaupanvahvistajien, lääninvirkakunnan maalla olevien virkamiesten, poliisilaitosten viranomaisten, radiolaitteiden tarkastajien ja katsastajien, merentutkimuslaitoksen, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, eläinlääketieteellisen korkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun, valtion oppi- ja merenkulkukoulujen, teknillisten oppilaitosten, kiinteistönvälittäjälautakunnan, kansa- ja oppikouluhallinnon virkamiesten ja maatalouspiirien piiripäälliköiden toimituskirjoista, mikäli niistä ei ole säädetty suoritettavaksi ainoastaan leimaveroa, voidaan säätää otettavaksi lunastusta sekä mainittujen viranomaisten virkatoimista toimituspalkkioita.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Hallituksen esitys 145/86
Lakivaliok. miet.8/86
Suuren valiok. miet. 136/86

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.