284/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut eräiden lannoitevalmisteiden laatuvaatimuksista 21 päivänä toukokuuta 1986 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (384/86) 2§:n 2 momentin ja 5§:n näin kuuluviksi:

2 §
Typpi

Seoslannoitteista, joiden nitraattityppipitoisuus ylittää 7 %, pitää myynti- ja valmistusilmoitusta tehtäessä esittää teknillisen tarkastuskeskuksen lausunto lannoitteen palo- ja räjähdysvaarattomuudesta.

5 §
Kadmiun

Pelto- ja puutarhalannoitteissa saa olla kadmiumia enintään 30 mg fosforikiloa kohti.


Tämä päätös tulee voimaan 2§:n osalta 1 päivänä huhtikuuta 1987 ja 5§:n osalta 1 päivänä kesäkuuta 1987. Viimeksi mainittua pykälää sovelletaan lannoitteisiin, jotka on valmistettu tai maahantuotu 1 päivänä syyskuuta 1987 tai sen jälkeen.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Toimistopäällikkö
Olli Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.