277/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus luopumiseläkeasetuksen 18§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen 18§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1985 annetulla asetuksella (1090/85), ja

lisätään 18§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä lokakuuta 1982 annetulla asetuksella (760/82) ja mainitulla 31 päivänä joulukuuta 1985 annetulla asetuksella, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

18 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä luopumiseläkelain 22§:n 2 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun luopumiseläkkeistä aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä.


Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion maksettavaksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja valtion maksettavaksi arvioidun määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa on säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.