276/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus maatila-asetuksen 1 ja 93 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 13 päivänä toukokuuta 1977 annetun maatila-asetuksen (385/77) 93§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä lokakuuta 1980 annetussa asetuksessa (698/80), sekä

lisätään 1§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 6 päivänä toukokuuta 1983 annetulla asetuksella (409/83), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Lainaa ei saa myöntää, jos hakijan ei velkojen hoitomenot ja niihin käytettävissä olevat tulot huomioon ottaen voida katsoa selviytyvän lainan hoitomenoista. Lainahakemukseen on, sen mukaan kuin maatilahallitus erikseen määrää, liitettävä selvitys hankkeen taloudellisuudesta.


93 §

Tien tekemistä varten annettavaa avustusta, jota jäljempänä sanotaan tientekoavustukseksi, saadaan myöntää maatilalain 67§:ssä tarkoitetulla ensimmäisellä ja toisella vyöhykkeellä enintään 60 prosenttia ja kolmannella vyöhykkeellä enintään 50 prosenttia hyväksyttyjen kustannusten määrästä. Avustuksen lopullinen määrä vahvistetaan pitäen perusteena todellisia hyväksyttäviä rakentamiskustannuksia.Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.