268/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki elokuvaverolain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun elokuvaverolain (366/64) 7 ja 8§, näistä 8§ sellaisena kuin se on 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (243/81), näin kuuluviksi:

7 §

Veroa ei ole suoritettava elokuvan esittämisestä näytännössä, jonka sotilasviranomaiset järjestävät yksinomaan sotilashenkilöille ja heidän perheenjäsenilleen kasarmialueella.

Veroa ei ole suoritettava myöskään elokuvan esittämisestä elokuvien tarkastuksesta annetun lain (299/65) 2§:n 2 momentin 3, 4 tai 4 a kohdassa tarkoitetussa toiminnassa tai tilaisuudessa eikä sellaisessa lain 2 a§:ssä tarkoitetussa tilaisuudessa, jossa opetusministeriön antaman luvan perusteella voidaan esittää elokuvia niitä tarkastuttamatta.

8 §

Jos huvitilaisuudessa esitetään elokuvaa, on siitä suoritettava elokuvaveroa niin kuin tässä laissa säädetään, jollei 7§:n 2 momentista muuta johdu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Hallituksen esitys 96/86
Toisen lakivaliok. miet. 8/86
Suuren valiok. miet. 213/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.