257/1987

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1987

Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä muuttanut asumistuen määräytymisperusteista 27 päivänä marraskuuta 1986 antamansa päätöksen (852/86) 1 §:n 2 momentin, 2 §:n, 5 §:n 2 momentin ja 6 §:n näin kuuluviksi:

1 §

Milloin ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kahdeksan henkilöä, otetaan asumismenojen perusomavastuuosuuden markkamäärä asumistuen suuruutta määrättäessä huomioon sellaisena kuin se on 1 momentissa määrätty kahdeksan henkilöä käsittävälle ruokakunnalle siten, että ruokakuntaan kuuluville henkilöille määrättyjen veroäyrien yhteismäärästä vähennetään 4 000 äyriä jokaista kahdeksan henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

2 §

Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden yhteenlasketun verotettavan varallisuuden määrä vuodelta 1985 toimitetussa verotuksessa ei saa ylittää

1) 210 000 markkaa vähintään kuuden henkilön ruokakunnalla;

2) 160 000 markkaa 2-5 henkilön ruokakunnalla; eikä

3) 95 000 markkaa yhden henkilön ruokakunnalla.

5 §

Milloin ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kahdeksan henkilöä, 1 momentissa määrättyä asunnon kohtuullista pinta-alaa korotetaan 10 neliömetrillä jokaista kahdeksan henkilöä ylittävää ruokakunnan jäsentä kohden.

6 §

Asumistuen suuruutta määrättäessä otetaan asumistukilain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuina asumismenoina huomioon henkilöluvun ja asunnon sijainnin mukaan enintään seuraavat markkamäärät:

Henkilöluku Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla Muissa kunnissa
1 845 735
2 1 244 1 088
3 1 450 1 280
4 1 740 1 536
5 1 953 1 673
6 tai suurempi 2 192 1 872

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987 ja sitä sovelletaan mainitusta päivästä tai sitä myöhemmästä ajankohdasta myönnettävään asumistukeen.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1987

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Ylitarkastaja
Liisa Linna-Angelvuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.