251/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki merityöaikalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä huhtikuuta 1976 annetun merityöaikalain (296/76) 16§:n 1 momentti ja

lisätään 2§:ään uusi 2 a kohta seuraavasti:

2 §
Poikkeukset soveltamisalaan

Tätä lakia ei sovelleta työhön, jota tekee


2 a) matkustaja-aluksen sellaisen talousosaston ylin esimies, jossa edellä mainitun esimiehen lisäksi on toimessa vähintään 15 henkilöä;


16 §
Säännösten ehdottomuus

Tämän lain 4-8 §:n säännöksistä voidaan poiketa työehtosopimuksessa. Lisäksi työehtosopimuksessa voidaan poiketa lain 12 ja 14§:n säännöksistä niiden työntekijöiden osalta, joiden työ- ja vapaa-aikajaksot määräytyvät työehtosopimukseen perustuvan vuorottelujärjestelmän mukaan. Säännöllinen viikottainen työaika ei kuitenkaan saa keskimäärin ylittää 40 tuntia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Hallituksen esitys 212/86
Sosiaalivaliok. miet. 35/86
Suuren valiok. miet. 236/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.