249/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Laki työaikalain 16§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 16§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1976 (189/76) annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

16 §

Edellä 1 ja 3 momentissa mainituista säännöksistä voidaan poiketa työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaoston luvalla tai työehtosopimuksella. Lepoaikaa ei saa kuitenkaan sopia 1 momentissa tarkoitetussa työssä puolta tuntia lyhyemmäksi eikä 7§:n 1 momentissa tarkoitettujen yhdistysten tekemästä työehtosopimuksesta poiketen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Hallituksen esitys 178/86
Sosiaalivaliok. miet. 34/86
Suuren valiok. miet. 227/86

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.