245/1987

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1987

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muuttanut 12 päivänä heinäkuuta 1972 valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (553/72) 9§, 15§:n 1 momentin ja 19§:n, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (287/86), seuraavasti:

9 §

Työntekijän tai toimihenkilön omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla asianomaisella luvalla tekemästä matkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti:

Autolla: Kunkin 1.4. alkavan vuoden mittaisen ajokilometrien laskentakauden
- 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 128 penniä kilometriltä; ja
- seuraavilta kilometreiltä 114 penniä kilometriltä.
Edellä mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan korotettuina seuraavissa tapauksissa:
1) 14 pennillä silloin kun tehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä ja 30 pennillä silloin kun tehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä, ja
2) 4 pennillä silloin kun
a) työntekijä tai toimihenkilö joutuu kuljettamaan autossaan koneita tai laitteita, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri,
b) työntekijä tai toimihenkilö on työtehtäviensä vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan koiraa, tai
3) 15 pennillä silloin kun työntekijän tai toimihenkilön työtehtävien hoito edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.
Moottoriveneellä: 160 penniä kilometriltä
Moottorikelkalla: 104 penniä kilometriltä
Moottoripyörällä: 85 penniä kilometriltä
Moottoripolkupyörällä: 61 penniä kilometriltä
Muulla tavalla: 33 penniä kilometriltä

Korotetut korvaukset maksetaan 1.3.1987 lukien. Ajokilometrien laskentakausi vaihtuu 1.4.1987.

15 §

Päivärahaa suoritetaan

1) osapäivärahana 58 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut vähimmäisajat, ja

2) kokopäivärahana 130 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika.


19 §

Edellä 18§:ssä tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmäismäärät matkavuorokautta kohti ovat:

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit 375,-
Muut kunnat 300,-

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987 ja päätöstä sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta 1987 ja sitä myöhemmin alkaviin matkavuorokausiin.

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1987

Ministeri
Pekka Vennamo

Nuorempi hallitussihteeri
Antero Laavakari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.