242/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Asetus peruskouluasetuksen 46 ja 110 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 46§:n 1 momentti ja 110§ näin kuuluviksi:

46 §

Opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen, luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen ja tukiopetukseen erityisluokilla sekä 41§:n mukaiseen erityisopetukseen saadaan käyttää 10 tuntia viikossa kuntaa kohti sekä 0,1 tuntia viikossa kutakin kunnassa sijaitsevassa peruskoulussa ja peruskoulua korvaavassa koulussa olevaa oppilasta kohti. Kunnassa, jossa on vähintään 3 000 samankielistä peruskoulun ja peruskoulua korvaavan koulun oppilasta, on näitä oppilaita kohti määräytyvä tuntimäärä kuitenkin 0,12. Kaksikielisessä kunnassa edellä mainitut tuntimäärät lasketaan erikseen kumpaakin kieliryhmää varten.


110 §

Virkaa on haettava kirjallisesti koululautakunnalta. Hakijan on liitettävä hakemukseensa todistukset kelpoisuudestaan sekä nimikirjan ote tai kouluhallituksen vahvistaman kaavan mukainen ansioluettelo. Koululautakunnan vaatimuksesta hakijan on esitettävä myös virkatodistus. Lääkärintodistuksen esittämisestä on voimassa, mitä kunnan virkasäännössä määrätään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.