232/1987

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11§:n 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden vuosityöansiosta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11§:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 23 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (36/87), päättänyt:

1 §

Ilman rahapalkkaa tai alhaisella palkalla työskentelevän vuosityöansio määrätään maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 12§:n mukaisesti.

Ammattioppilaan, harjoittelijan ja muun nuoren henkilön vuosityöansioksi määrätään kussakin tapauksessa se vuosityöansio, minkä asianomainen henkilö oppiaikansa päätyttyä todennäköisesti olisi saanut.

Siltä osin kuin nuoren henkilön työkyvyttömyys jatkuu neljää kuukautta lyhyemmän ajan, pidetään kuitenkin hänen vuosityöansionaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 12§:ssä tarkoitettua vuosityöansiota.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 1987 ja sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1987.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1987

Ministeri
Matti Puhakka

Hallitusneuvos, toimistopäällikkönä
Heimer Sundberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.