229/1987

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1987

Valtioneuvoston päätös työnantajalle maksettavasta koulutuskorvauksesta vuodelta 1987

Valtioneuvosto on 22 päivänä syyskuuta 1967 annetun oppisopimuslain 28§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 oppisopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetussa laissa (1067/85), nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Työnantajalle suoritetaan oppisopimuslain 28§:ssä (1067/85) tarkoitettua koulutuskorvausta 1 päivästä tammikuuta 1987 siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Oppisopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrät yhtä oppilasta kohti kuukaudessa ovat seuraavat:

Korvaus oppiohjelman Korvaus oppiohjelman
mukaisena ensimmäisenä mukaisina muina
Korvausluokka oppivuotena oppivuosina
mk mk
I 1 300 650
II 1 600 800
III 1 900 950
3 §

Koulutussopimuksen mukaisessa kouluttamisessa koulutuskorvauksen määrä on 650 markkaa yhtä oppilasta kohti kuukaudessa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1987 ja sitä sovelletaan koulutuskorvauksia vuodelta 1987 maksettaessa.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1987

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Vt. Vanhempi hallitussihteeri
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.