210/1987

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1987

Valtioneuvoston päätös velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista

Valtioneuvosto on 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47§:n ja 28 päivänä heinäkuuta 1967 annetun laivatyöturvallisuuslain 11§:n, sellaisena kuin niistä on laivatyöturvallisuuslain 11§ 1 päivänä helmikuuta 1974 annetussa laissa (110/74), nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Työnantajan ja työntekijän tulee antaa työterveyshuollon henkilöstölle työssä käytettävistä koneista, laitteista, aineista taikka työmenetelmistä sekä muista niihin verrattavista tekijöistä sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen työntekijöille työstä aiheutuvan terveydellisen vaaran tai haitan arvioimiseksi.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Hallitusneuvos
Matti Salmenperä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.