194/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Asetus Saksan demokraattisen tasavallan kanssa tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 6§:n nojalla:

1 §

Suomen tasavallan ja Saksan demokraattisen tasavallan väliseen maksusopimukseen (SopS 33/59) kirjeenvaihdolla 4 päivänä helmikuuta 1987 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 20 päivänä helmikuuta 1987, tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 12/87)

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.