170/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1987

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Turun kaupungin ja Kaarinan kunnan välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) nojalla päättänyt:

1 §

Kaarinan kunnasta siirretään Turun kaupunkiin ne jäljempänä mainitut tilat ja tilanosat, jotka sijaitsevat Turun kaupungin nykyisten rajojen ja seuraavasti määrättyjen uusien rajojen sisäpuolella:

Hagan alueella Turun kaupungin uusi raja alkaa Turun kaupungin ja Kaarinan kunnan nykyiseltä rajalta Kaarinan kunnan Hagan yksinäistalon tilan Paavola 1:5 ja Ravattulan kylän tilan Kivelä 35 rajapyykistä 4 kulkien kaakkoon tilan Paavola 1:5 ja Hagan yksinäistalon tilan Haga 1:16 lounaisrajaa seuraten pyykkiin 1. Tästä raja kääntyy koilliseen kulkien tilan Haga 1:16 rajaa pyykkiin 2 ja siitä viimeksi mainitun tilan tilusten poikki Hagan yksinäistalon tilan Siltala 1:14 ja tilan Haga 1:16 väliselle rajalle pyykkiin 6. Pyykistä 6 raja jatkuu viimeksi mainitun tilan rajaa pitkin pyykkien 7 ja 10 kautta sekä sen jälkeen kaakkoon kääntyen pyykin 91 kautta Aurajoen rantaan, josta raja jatkuu samaan suuntaan Hagan yksinäistaloon kuuluvan alunperin tilojen 1:1 ja 1:2 yhteisen vesialueen poikki Hagan yksinäistalon ja Littoisten kylän väliselle vesirajalle Aurajoessa. Tästä raja kääntyy koilliseen edellä mainittua kylien välistä vesirajaa seuraten Kaarinan ja Liedon kuntien väliselle rajalle, josta raja jatkuu Kaarinan ja Liedon kuntien välistä rajaa pitkin Turun kaupungin sekä Kaarinan ja Liedon kuntien yhteiseen pyykkiin 107.

Pähkinämäenalueella Turun kaupungin uusi raja alkaa Turun kaupungin ja Kaarinan kunnan nykyiseltä rajalta Kaarinan kunnan Ravattulan kylän tilojen Mattila 1:92 ja Iso-Pompo 6:116 yhteisestä rajapyykistä 349 ja kulkee siitä eteläkaakkoon mainittujen tilojen välirajaa pitkin pyykkien 8 ja 240 kautta Aurajoen rantaan jatkuen siitä samaan suuntaan Ravattulan kylän yhteisen vesialueen poikki Turun kaupungin ja Kaarinan kunnan nykyiselle vesirajalle Aurajoessa.

Varissuonalueella Turun kaupungin uusi raja alkaa Turun kaupungin ja Kaarinan kunnan nykyiseltä rajalta Kaarinan kunnan Paaskunnan yksinäistalon tilan Männistö 1:5 ja pakkolunastusyksikön Rautatiealue 1:178 yhteisestä rajapyykistä 1 kulkien itäkoilliseen Rautatiealueen 1:178 rajaa seuraten pyykkien 3 ja 5 kautta pyykkiin 7. Mainitusta pyykistä raja jatkuu samaan suuntaan tilojen Varispelto 1:179 ja Koivula 1:134 rajaa pitkin pyykkien 9, 1499 ja 11 kautta pyykkiin 13, josta raja kääntyy pohjoisluoteeseen kulkien viimeksi mainitun tilan rajaa pyykkiin 420 Turun kaupungin nykyiselle rajalle.

Edellä olevan mukaisesti siirretään Kaarinan kunnasta Turun kaupunkiin

1) seuraavat tilat kokonaan:

Hagan yksinäistalosta Paavola 1:5, Kaunela 1:6, Kalliomäki 1:9, Tuokkola 1:10, Kiskola 1:11, Kaukola 1:17, Niemelä 1:18, Eevala 1:19 ja Haapala 1:20;

Paaskunnan yksinäistalosta Männistö 1:5, Paloniemi 1:6, Koivula 1:134 ja Varispelto 1:179; sekä

Ravattulan kylästä Siimes 6:14, Pirttimäki 6:22, Välimäki 6:23, Päivärinne 6:24, Harjula 6:33, Pähkinälinna 6:57, Pähkinämäki 6:58 ja Iso-Pompo 6:116;

2) seuraavat tilanosat:

Hagan yksinäistalosta Haga 1:16; sekä

Ravattulan kylästä Pompo 6:117;

3) edellä mainittujen tilojen ja tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

2 §

Turun kaupungista siirretään Kaarinan kuntaan seuraavat tilat ja alueet:

1) seuraavat tilat kokonaan:

Hallisen kylästä Koskela II 2:36, Peräniitty 2:37 ja Koivula II 2:38; sekä

Turun kaupungin kylästä Sorronniitty 7;

2) edellä mainittujen tilojen alueella sijaitsevat yleiset ja yhteiset alueet.

3 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1987

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Raija Isotalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.