169/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1987

Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilojen, tilanosien ja pakkolunastusyksiköiden siirtämisestä Kangasalan kunnasta Tampereen kaupunkiin

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) nojalla päättänyt:

1 §

Kangasalan kunnasta siirretään Tampereen kaupunkiin ne jäljempänä mainitut tilat, tilanosat ja pakkolunastusyksiköt, jotka sijaitsevat Tampereen kaupungin nykyisen rajan ja seuraavasti määrättyjen uusien rajojen sisäpuolella:

Olkahisten alueella Tampereen kaupungin uusi raja alkaa Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan nykyisellä rajalla olevasta Kangasalan kunnan Vatialan kylän tilojen Perämetsä 9:102 ja Mäntymäki 9:172 välisellä rajalla olevasta pyykistä 23 ja seuraa tilan Perämetsä 9:102 etelärajaa itäänpäin pyykkiin 24. Pyykistä 24 uusi raja jatkuu lähes samansuuntaisena katkaisten tilan Nattarinpuisto 4:132 palstan sen itärajalla olevaan tilan Mäki-Laurila II 17:2 ja tilan Majamäki II 17:3 väliseen pyykkiin 106 ja seuraten näiden tilojen välirajaa pyykkiin 105. Tästä uusi raja kääntyy kaakkoon katkaisten tilan Lemetty 5:46 palstan tilan itärajalla olevaan tilan Kivivuori 1:47 ja tilan Marttila 1:107 väliseen pyykkiin 11 ja jatkuu tilan Marttila 1:107 ja tilan Lamminkorpi 6:49 etelärajaa seuraten itään pyykkien 12, 1 ja 21 kautta pyykkiin 20. Tästä uusi raja kääntyy etelään seuraten tilan Raatalo 6:56 ja tilan Juusela II 19:2 välistä rajaa pyykkiin 4, josta raja kääntyy jälleen itään seuraten tilan 19:2 ja tilan Lehtola 19:1 välirajaa pyykkiin 3. Tästä raja kääntyy pohjoiseen seuraten tilan Uusi-Liuttu 22:26 sekä tilan Juusela II 19:2 ja tilan Lisä-Jokimoisio 19:3 välirajaa pyykkiin 1, joka sijaitsee tilojen 19:3 ja 22:26 pohjoisrajalla. Tästä raja kääntyy itään puolustustarkoituksia varten pakkolunastettujen alueiden 10:18, 2:56 ja 3:30 etelärajaa seuraten pyykkien 2 ja 3 kautta Lemposen kylän rajalla olevaan pyykkiin 4, josta raja kääntyy pohjoiseen kylien rajaa seuraten ja päättyy pyykkiin 164, joka sijaitsee Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan vanhalla rajalla.

Kiveliön alueella Tampereen kaupungin uusi raja alkaa Tampereen kaupungin Vehmaisten kylän Tontti 368 nimisen tilan 4:197 sekä Kangasalan kunnan Vatialan kylän tilan Nattarinpuisto 4:132 ja tilan Hinkka 9:61 yhteisestä rajapyykistä 140 ja kulkee koilliseen seuraten tilojen 4:132 ja 9:61 sekä tilan Hinkanperä 9:167 rajaa pyykin 3 kautta pyykkiin 88. Tästä raja kääntyy länsi-luoteeseen ja seuraa tilan Hinkanperä 9:167, tilan Metsä-Hinkka 9:168, tilan Hinkka 9:61 ja tilan Päivärinne 9:108 välistä rajaa pyykkien 1, 86 ja 5 kautta päättyen pyykkiin 146 Tampereen kaupungin ja Kangasalan kunnan vanhalle rajalle.

Edellä olevan mukaisesti siirretään Kangasalan kunnasta Tampereen kaupunkiin

1) Vatialan kylästä seuraavat tilat kokonaan:

Hinkka 3:4, Hietalahti 4:9, Olkahinen 6:39, Maaniitty 6:40, Olkahinen I 6:45, Lamminkorpi 6:49, Metsä-Heikkilä 9:3, Grööti 9:7, Keski-Hinkka 9:37, Mäkirinne 9:51, Murtomaa 9:52, Päivärinne 9:56, Perämetsä 9:102, Ainola 12:3, Kalliomäki 12:4, Riihimäki 12:5, Saramäki 12:7, Ojanen 12:8, Törmälä 12:9, Koivumäki 12:10, Anjala 12:11, Lähde 12:12, Rahola 12:14, Latomäki 12:16, Rahola II 12:17, Ojala 12:18, Räihälä II 17:1, Mäki-Laurila II 17:2, Juusela II 19:2 ja Lisä-Jokimoisio 19:3;

2) Vatialan kylästä osa seuraavista tiloista:

Marttila 1:107, Nattarinpuisto 4:132, Lemetty 5:46, Hinkka 9:61, Hinkanperä 9:167 ja Valio 12:2;

3) Vatialan kylästä kokonaan Alue puolustustarkoituksiin nimiset pakkolunastusyksiköt 2:56, 3:30, 10:18 ja 19:4;

4) edellä mainittujen tilojen, tilanosien ja pakkolunastusyksiköiden alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

2 §

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1987

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Raija Isotalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.