166/1987

Eduskunnan päätös Eduskunnan työjärjestyksen 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eduskunnan työjärjestyksen 8 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti 5 päivänä joulukuuta 1974 ja 3 momentti 2 päivänä tammikuuta 1986 tehdyissä päätöksissä, näin kuuluviksi:

8 §

Eduskunnan kanslia jakaantuu keskuskansliaan ja välittömästi kansliatoimikunnan alaiseen hallinto-osastoon. Keskuskansliassa on asianomaisia tehtäviä varten pöytäkirjatoimisto, ruotsalainen toimisto, painatustoimisto ja tietopalvelu. Hallinto-osasto jakaantuu hallintotoimistoon, kiinteistötoimistoon ja tilitoimistoon.


Toimen haltijoina on keskuskansliassa yleistulkki, yksityistulkki, milloin kansliatoimikunta on päättänyt sellaisen asettaa, puhemiehen sihteeri ja kirjaaja; pöytäkirjatoimistossa suomen- ja ruotsinkielen pikakirjoittajia; painatustoimistossa painatussihteereitä ja offsetpainajia; tietopalvelussa tutkijoita; hallintotoimistossa työterveyshoitaja ja puhelinkeskuksenhoitajia; kiinteistötoimistossa kiinteistönhoitopäällikkö, käyttöpäällikkö, konemestari, siivoustyönjohtaja, siivoustyönohjaaja, laitosmiehiä ja huoltomiehiä; tilitoimistossa apulaiskamreeri ja kirjanpitäjiä. Lisäksi voi eduskunnan kansliassa olla osastosihteereitä, toimistosihteereitä, toimistovirkailijoita, konekirjoittajia, ylivirastomestari, apulaisylivirastomestareita, virastomestareita, kanslia-, valiokunta- ja virastoavustajia, autonkuljettajia, vartijoita, vahtimestareita, apulaisvahtimestareita ja siivoojia sekä ylimääräisiä tai tilapäisiä toimen haltijoita.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1987

Eduskunnan puolesta


Erkki Pystynen puhemies


Matti Louekoski varapuhemies


Mikko Pesälä varapuhemies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.