159/1987

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1987

Valtioneuvoston päätös kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9§:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi voimalaitoksiin ja kattilalaitoksiin, joissa vuoden aikana tuotettavasta energiamäärästä yli puolet saadaan kivihiilestä.

2 §
Päästöohjearvo uusille laitoksille

Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen toimintansa aloittaville laitoksille, joiden polttoaineteho on yli 50 mutta enintään 150 megawattia, on ohjeena, että rikkidioksidipäästön vuoden keskiarvo kattilaan syötetyn polttoaineen 1 megajoulen suuruista energiamäärää kohti on enintään 230 milligrammaa.

3 §
Päästömääräys uusille laitoksille

Tämän päätöksen voimaantulon jälkeen toimintansa aloittavien laitosten, joiden polttoaineteho on yli 150 megawattia, rikkidioksidipäästön vuoden keskiarvo kattilaan syötetyn polttoaineen 1 megajoulen suuruista energiamäärää kohti saa olla enintään 140 milligrammaa.

4 §
Päästömääräys vanhoille laitoksille

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa toimintansa aloittaneiden laitosten, joiden polttoaineteho on yli 200 megawattia, rikkidioksidipäästön vuoden keskiarvo kattilaan syötetyn polttoaineen 1 megajoulen suuruista energiamäärää kohti saa olla enintään 230 milligrammaa.

Edellä 1 momentissa mainittu määräys ei kuitenkaan koske laitoksia, joissa 1 päivä tammikuuta 1994 jälkeen käytettävän polttoaineen määrä riittää laitoksen käyttämiseen huipputeholla enintään 15 000 tunnin ajan.

5 §
Määritelmä

Jos samalla voimalaitosalueella on useita teholtaan kunkin edellä 2-4§:ssä tarkoitetun ohjeen tai määräyksen soveltamisalaan kuuluvia laitoksia, koskee kyseinen päästöohje tai -määräys näitä laitoksia siten, että päästöä laskettaessa käytetään kaikkien näihin laitoksiin kuuluvien kattiloiden yhteenlaskettua rikkidioksidipäästöä ja kattiloihin syötettyjen energiamäärien summaa.

6 §
Ympäristöministeriön ohjeet

Ympäristöministeriö voi antaa ohjeita tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987.

Edellä 4§ 1 momentissa tarkoitettujen laitosten päästöt saavat kuitenkin olla päästömääräystä suuremmat 31 päivään joulukuuta 1993 saakka.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1987

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Toimistopäällikkö
Alec Estlander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.