152/1987

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1987

Puolustusministeriön päätös asevelvolliselle suoritettavista matkakorvauksista

Asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/51) 108§:n nojalla on puolustusministeriö määrännyt:

1 §

Asevelvollisella on oikeus saada vapaa rautatieja linja-automatka matkustaessaan vakinaiseen palvelukseen, reservin kertausharjoituksiin, ylimääräiseen palvelukseen, valintakokeeseen, jälkitarkastukseen, muuhun sotilasviranomaisen määräämään tarkastukseen tahi puolustusvoimien työhön ja takaisin.

Laivamatkasta suoritetaan matkakorvaus halvimman paikan mukaan. Paikallisliikenteen matkojen kustannukset korvataan erikseen.

Jos julkista reittiliikennettä ei ole, tai jos matka-aika yhteensopimattomien vaihtoyhteyksien tahi liikennereittien vuoksi muodostuisi kohtuuttoman pitkäksi, taikka jos matka on muusta pätevästä syystä suoritettava muulla tavalla kuin 1 momentissa edellytetään, määrää 3§:ssä mainittu viranomainen korvauksen suuruuden.

Rahakorvauksen sijasta voi viranomainen, kun siihen on syytä, toimittaa asevelvolliselle matkalipun tai muutoin huolehtia hänen kuljettamisestaan valtion kustannuksella.

2 §

Paitsi 1§:ssä määrättyä matkakorvausta asevelvolliselle suoritetaan ruokarahaa puolustusministeriön erikseen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

3 §

Matkakorvauksen ja ruokarahan suorittaa asevelvolliselle hänen pyynnöstään asianomainen joukko-osasto tai sotilaspiirin esikunta taikka palvelukseenmenomatkasta etukäteen myös kotipaikkakunnan nimismies tai poliisilaitos.

4 §

Jos matkakorvaus ja ruokaraha suoritetaan asevelvolliselle etukäteen, on nimismiehen tai poliisilaitoksen tehtävä niistä merkintä palvelukseenastumismääräykseen.

5 §

Jos palveluksesta vapautuva asevelvollinen on muuttanut vakinaisesti asumaan toiselle paikkakunnalle kuin mistä hän on tullut palvelukseen, on matkakorvaus ja ruokaraha suoritettava matkasta uudelle kotipaikkakunnalle.

6 §

Asevelvollinen, joka on saapunut palvelukseen ulkomailta tai joka palveluksesta vapauduttuaan matkustaa takaisin ulkomaille saa vapaan matkan tai korvauksen matkustamiskustannuksistaan sekä ruokarahaa 1 ja 2§:n mukaisesti Suomen alueella tehdystä matkasta.

Lisäksi suoritetaaan pysyvästi Ruotsissa tai Norjassa tahi, milloin pääesikunta erityisistä syistä myöntää siihen luvan, pysyvästi muuallakin ulkomailla asuvalle asevelvolliselle matkakorvausta sekä ruokarahaa 1 momentissa tarkoitetusta matkasta hänen asuinpaikkakunnaltaan Suomen rajalle ja takaisin.

Ruokaraha maksetaan Suomessa tapahtuvan matkan osalta kuten komennuksella kotimaassa ja ulkomaan matkan osalta kuten ulkomaan komennuksella.

Matkakorvauksen ja ruokarahan matkasta palveluspaikkaan suorittaa asevelvolliselle näissä tapauksissa asianomainen joukko-osasto asevelvollisen saavuttua palveluspaikkaan.

Tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa pääesikunta.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987, ja sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1987 lukien. Sillä kumotaan puolustusministeriön päätös asevelvollisille suoritettavista matkakorvauksista 23 päivänä maaliskuuta 1971 annettu päätös (247/71) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1987

Puolustusministeri
Veikko Pihlajamäki

Ylitarkastaja
Seppo Paasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.