120/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan liikenneministeriöstä 15 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (198/85) 3§:n 1 momentti, 8§:n 1 momentti, 9§:n 1 momentin 9 kohta ja 10§:n 2 momentti,

näistä 3§:n 1 momentti ja 8§:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa (184/86), sekä

lisätään asetukseen uusi 2a § sekä 9§:n 1 momenttiin uusi 9a kohta seuraavasti:

Yleinen osasto
2 a §

Yleisessä osastossa on teletarkastustoimisto.

3 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) postitoimintaa;

2) teletoimintaa;

3) yleisradio- ja kaapelilähetystoimintaa;

4) viestintätutkimusta;

5) muuta kuin edellä tarkoitettua viestintää; sekä

6) ministeriön ja, Autorekisterikeskusta lukuunottamatta, ministeriön alaisten virastojen ja laitosten yleistä hallintoa.


8 §

Ministeriössä on kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka sekä neuvottelevan virkamiehen, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, yli-insinöörin toimistopäällikkönä, toimistopäällikön, rakennusneuvoksen, yli-insinöörin, erikoistutkijan ja tutkijan sopimuspalkkaisia virkoja, hallitusneuvoksen osastopäällikkönä, hallitusneuvoksen toimistopäällikkönä, hallitusneuvoksen, vanhemman ja nuoremman hallitussihteerin, yli-insinöörin, liikennetarkastajan, tarkastajan, kamreerin, osastosihteerin ja kirjaajan peruspalkkaisia virkoja sekä toimistovirkailijan, konekirjoittajan, ylivirastomestarin, virastomestarin ja vahtimestarin peruspalkkaisia toimia.


9 §

Kelpoisuusehtona ministeriön virkoihin ja toimiin vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan:


9) yleisen osaston toimistopäälliköltä ja yli-insinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyys tietoliikenteen teknisiin kysymyksiin;

9a) erikoistutkijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys liiketaloudellisiin asioihin;


10 §

Yli-insinöörin, erikoistutkijan, tutkijan ja liikennetarkastajan nimittää valtioneuvosto. Sopimuspalkkainen virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.