118/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä muutetaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun asetuksen (1069/86) 58§:n 1 momentin 12 ja 16 kohdat näin kuuluviksi:

58 §

12) arkisto- ja kansliatoimiston päällikön tehtävään määrätyn ulkoasiainneuvoksen sekä sanotun toimiston lähetystöneuvoksen, arkistotehtävissä toimivan ylitarkastajan sekä arkistonhoitajan virkaan filosofian, valtiotieteen tai yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, johon sisältyy korkein arvosana historiassa sekä valtionarkistossa suoritettu arkistotutkinto, hyvä perehtyneisyys julkiseen arkistotoimeen sekä tyydyttävä taito suullisesti ja kirjallisesti käyttää yhtä ja tekstin ymmärtämiseen riittävä taito kahdessa muussa 63§:n 2 kohdassa mainituista vieraista kielistä,


16) taloustoimiston päällikön tehtävään määrätyn ulkoasiainneuvoksen ja taloustoimiston lähetystöneuvoksen ja ylireviisorin virkaan sekä laskentapäällikön ylimääräiseen toimeen ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys julkiseen taloushallintoon,Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 1987.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Vt. Ulkoasiainministeri, Pääministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.